Historia

Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje.

Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje.
Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje. 1135-hołd Bolesława Krzywoustego, złożony Lotarowi w Merseburgu, związany był z planami papiestwa, dążącego do podporządkowania opowiadającego się za antypapieżem,

Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje.

1135-hołd Bolesława Krzywoustego, złożony Lotarowi w Merseburgu, związany był z planami papiestwa, dążącego do podporządkowania opowiadającego się za antypapieżem, kleru polskiego arcybiskupstwa Magdeburga
1136-bulla papieska, potwierdzająca niezależność Gniezna

1138-śmierć Bolesława Krzywoustego, testament:
Władysław II (Wygnaniec) – dzielnica senioralna, Śląsk
Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw
Mieszko Stary – Wielkopolska z Poznaniem
Henryk Sandomierski – dzielnica sandomierska
wdowa Salomea – grody Ziemi Łęczyckiej
Kazimierz (pogrobowiec) nie dostał nic

1141-wybuch wojny młodszych braci z seniorem Władysławem II
1146-wygnanie seniora do Niemiec
1146-najazd niemiecki pod wodzą Konrada II w obronie Władysława II
1150-seniorem zostaje Bolesław Kędzierzawy
1157-najazd Fryderyka I Barbarossy, cesarza niemieckiego, Bolesław składa mu hołd
1163-synowie Władysława II Wygnańca, Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi odzyskują dzielnicę swego ojca- Śląsk
1166-ginie w wyprawie pruskiej Henryk Sandomierski; z jego ziem wykrojono księstwo wiślickie dla najmłodszego syna Bolesława Krzywoustego – Kazimierza Sprawiedliwego
1173-śmierć Bolesława Kędzierzawego, konflikt między Mieszkiem Starym a Kazimierzem Sprawiedliwym
1177-wojny domowe: bunt w Krakowie, na Śląsku Bolesław Wysoki z Mieszkiem Plątonogim, w Wielkopolsce Mieszko Stary ze swym synem Odem
1180-zjazd w Łęczycy zatwierdza władzę Kazimierza, kościół zyskał nowe prawa: zniesienie prawa księcia do zabrania nieruchomości po zmarłym biskupie, kościoły dostawały dodatkowe immunitety
1181-książę Bogusław pomorski składa hołd Fryderykowi I Barbarossie
1181-Mieszko Stary zdobywa ponownie Wielkopolskę
1185-książę Bogusław pomorski składa hołd Danii
1194-umiera Kazimierz Sprawiedliwy, władcą ponownie krakowiacy wybierają starego syna Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego; walki z Mieszkiem Starym, który wyprawia się na Kraków ale ponosi klęskę nad rzeką Mosgawą
1202-umiera Mieszko Stary, o Kraków walczy syn Mieszka Starego, Władysław Laskonogi i Leszek Biały
1205- najazd Romana, księcia Rusi Halickiej, klęska Rosjan pod Zawichostem
1210-do walki włącza się Mieszko Plątonogi, popierany przez gwaranta testamentu Bolesława Krzywoustego, czyli papieża; wtedy był nim Innocenty III
1212- Mieszko Plątonogi umiera

A to już wiesz?  Początki państwa polskiego.

Sytuacja:
Leszek Biały – ziemia krakowska i sandomierska
Konrad, syn Kazimierza Sprawiedliwego – Mazowsze Czersk, Łęczyca
Władysław Laskonogi, syn Mieszka Starego – południowa Wielkopolska
Władysław Odonic, wnuk Mieszka Starego – północna Wielkopolska
potomkowie Plątonogiego – południowy Śląsk; -raciborsko-opolską
Henryk Brodaty, wnuk Władysława Wygnańca – północny Śląsk; Wrocławskie

1226- przybycie Krzyżaków na zaproszenie Konrada Mazowieckiego
1227-zjazd w Gąsowie, dokąd przybyli Leszek Biały, Władysław Laskonogi i Konrad Mazowiecki; na zjazd napada Świętopełk Pomorski i Władysław Odonic; Leszek Biały ginie, Henryk Brodaty ciężko ranny; władzę w Krakowie zdobywa Władysław Laskonogi
1228 – przywilej w Cieni wydany przez Władysława Laskonogiego

Próba zjednoczenia Polski podjęta przez Henryka Brodatego i jego syna Henryka Pobożnego
1240 – atak mongolski, zdobycie i spalenie Krakowa
1241/ 9 kwiecień – bitwa pod Legnicą, klęska wojsk polskich, śmierć Henryka Pobożnego

Miasta: rozwój miast osadzanych na prawie niemieckim (i jego mutacjach prawie średzkim i chełmińskim);
1211 – Złotoryja
1237 – Płock
1242 – Wrocław
1253 – Poznań
1257 – Kraków
1263 – Gdańsk (na prawie magdeburskim)

1285 – wymóg znajomości języka polskiego dla księży w Polsce wydany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę
1290 – wszyscy walczą ze wszystkimi
1295 – koronacja Przemysła II na króla Polski
1296 – zamordowanie Przemysła II
1300 – koronacja Wacława II Czeskiego na króla Polski
1305 – śmierć Wacława, koronacja jego syna Wacława III; jego szybka śmierć; rozpoczęcie jednoczenia ziem przez Władysława Łokietka
1308 – opanowanie przez Brandenburgie Santoka i ziemi lubuskiej (wcześniej); władca Gdańska z ramienia Łokietka zwraca się o pomoc do Krzyżaków, którzy zajmują Gdańsk
1309 – opanowanie Pomorza przez Krzyżaków
1310 – Malbork staje się stolicą państwa zakonnego
1311 – bunt Krakowa (wójt Albert), który opowiada się za Janem Luksemburskim, królem Czech, tytularnym sukcesorem korony polskiej po Wacławie II i III (Przemyślidach); bunt zostaje szybko stłumiony
1314 – zdobycie Wielkopolski przez Łokietka z rąk stronników zmarłego Henryka Głogowskiego
1315-17 – wojny z Brandenburgią, sojusz z Danią, Pomorzem Szczecińskim i Węgrami
1318 – zjazd w Sulejowie, postulat przywrócenia królestwa; Polska jako przedmurze chrześcijaństwa
1320 – koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w Gnieźnie przez arcybiskupa Janisława

A to już wiesz?  KULTURA ŚREDNIOWIECZA

Sytuacja:
Małopolska, Wielkopolska, ziemia sieradzka, łęczycka, brzeska, dobrzyńska, Kujawy Inowrocławski; 130 tys. km/2, 750 tys. mieszkańców, zaludnienie: 8 osob/km/2. Polska straciła Śląska, Mazowsza (lenno), Pomorza, ziemi lubuskiej

hastagi na stronie:

#statut bolesława krzywoustego #statut krzywoustego wikipedia #anything #statut Bolesława krzywoustego wikipedia #prawnuk najmlodszego bolesława krzywoustego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy