Historia

Kultura baroku i sarmatyzmu.

Kultura baroku i sarmatyzmu.

Barok:
1.Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski
rozkład polityczny w kraju – liberum veto
najazdy szwedzkie i wojny wschodnie
ucieczka Jana Kazimierza, królowie elekcyjni, zdrada magnatów
trudna sytuacja miast, wzrost ucisku feudalnego, bunty chłopskie
2. Geneza światopoglądowa
kontrreformacja po soborze trydenckim. Święta Inkwizycja
uniwersalizm – szkoły jezuickie z językiem łacińskim
priorytet kultury sakralnej
powrót do łaciny. Dominacja Kościoła Katolickiego
ekspansja sztuki (relatywizm)
3. Geneza polityczna
absolutyzm, silna władza królewska; Francja, Prusy, Rosja
demokracja szlachecka w Polsce
4. Geneza społeczna
potęga feudalizmu
kontrasty społeczne
wybuch rewolucji burżuazyjnej w Anglii

Sarmatyzm – dawniej – oznaczał rycerskość, dzielność, waleczność odwagę, gościnność i życzliwość
w baroku – oznaczał prywatę, pijaństwo, głupotę, warcholstwo, brak ducha rycerskiego i patriotyzm, megalomania

Sarmatyzm w literaturze: upadek literatury – zwichrzona treść, napuszony styl; makaronizmy, ważniejsza forma, upadek życia umysłowego i nauki.

hastagi na stronie:

#barok ciekawostki

Similar Posts