Polityka XX wiek

Rząd przyspiesza integrację Polski z UE: będzie KIE i KIE-bis

Premier Jerzy Buzek powiedział, że najważniejszym celem jest teraz uchwalenie ustaw przystosowujących polskie prawo do prawa unijnego tak, żeby uzyskać pozytywną ocenę w tegorocznym raporcie UE. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Integracji Europejskiej premier poinformował, że kończy się okres, podczas którego KIE zbierał się raz na dwa tygodnie, a jego pracami kierował Paweł Samecki. Przypomniał, że teraz pracom Komitetu przewodzi minister Jacek Saryusz-Wolski, który jest sekretarzem KIE i szefem UKIE.

“Przyspieszamy nasze prace, przyspieszamy nasze działania na wszystkich polach” – zadeklarował premier. Powiedział, że najważniejsza jest w tej chwili działalność na 4 polach: na polu negocjacji – żeby jeszcze w tym roku za prezydencji francuskiej powstał ostateczny pakiet negocjacyjny naszego członkostwa; pole dostosowania i wdrażania prawa; informowania opinii publicznej i pole przystosowania do wykorzystywania unijnej pomocy.

Premier poinformował, że KIE zatwierdził listę ustaw, które powinny zostać przyjęte przez parlament do końca czerwca i do końca września, tak żeby nasze dokonania znalazły się w raporcie z wykonania prac przygotowawczych do członkostwa Polski w UE. Minister Saryusz-Wolski dodał, że tegoroczny raport Komisji Europejskiej jest o tyle ważny, że będzie decydować o kolejności przyjmowania do UE.

Większość ustaw, które mają zostać przyjęte przez parlament w najbliższch 5 miesiącach, jest już w Sejmie. Ich uchwalenie wymaga olbrzymiej mobilizacji, jednak – zdaniem Buzka – parlament raz już udowodnił, że do takiej mobilizacji jest zdolny uchwalając w krótkim czasie ustawy niezbędne do wprowadzenia 4 wielkich reform.

Premier przypomniał, że podczas ostatnich spotkań z przywódcami największych państw członkowskich UE otrzymał jasne deklaracje, że Unia będzie gotowa do rozszerzenia w 2002 roku i że nastąpi przyspieszenie negocjacji.

Minister Saryusz-Wolski poinformował, że wprowadzono nowy tryb pracy Komitetu Integracji Europejskiej: posiedzenia KIE będą odbywać się rzadziej, a jej członkowie będą się koncentrować na sprawach najważniejszych. Natomiast KIE-bis, złożony z wiceministrów i dyrektorów departamentów, który będzie się zbierać częściej i w trybie roboczym. KIE-bis będzie przygotowywać materiały do decyzji właściwego KIE, a jego pracami bedzie kierował sekretarz KIE.

Similar Posts