Monarchia absolutna na przykładzie Ludwika XIV

Monarchia absolutna na przykładzie Ludwika XIV

Francja:
Richelieu 1624-42 (wzmocnienie pozycji intendentów, rozwój produkcji przemysłowej, likwidacja resztek władzy senioralnej, polityka merkantylistyczna w gospodarce)
Mazarin 1643 -61
Ludwik XIV 1661 – 1717 (działalność Colberta -triumf merkantylizmu, ekspansja kolonialna i gospodarcza Francji)
1639 – powstanie bosonogich
1648 – 53 – fronda (proca) wystąpienie parlamentu opowiadającego się za ograniczeniem władzy króla; później do buntu dołączyli się książęta krwi np. Kondeusz ale ponieśli klęskę
1635 – włączenie się Francji do wojny trzydziestoletniej w sojuszu ze Szwecja i Hiszpanią)
1659 – traktat pirenejski z Hiszpanią. Ludwik IX poślubił córkę Filipa IV Marię Teresę
1667-8 – wojna dewolucyjna (prawo brabackie; czy koronę hiszpańska miał dziedziczyć Karol II syn Filipa IV z 2 małżeństwa czy też Maria Teresa, żona Ludwika XIV, córka Filipa IV z 1 małżeństwa). Francja zdobyła południowe Niderlandy
1672 – nieudana inwazja na Niderlandy
1673 – odwrócenie przymierzy i atak habsbursko hiszpańsko holenderski na Francję która jednak wygrywa wojnę
1679 – pokój w Nimwegen; Francja otrzymywała Franch -Comte
1680 – Reuniony; Strasburg. Księstwo Dwóch Mostów należące do Szwecji
1684 – odwołanie edyktu nantejskiego
1686 – traktat w Augsburgu wszystkich przeciwko Francji
1688 – druga wojna aliantów z Francją
1697 – traktat w Ryswick; Ludwik XIV zwracał wszystko co zagarnął w Nimwegen
1700 – testament Karola II, króla Hiszpanii, oddający kraj we władanie wnuka Ludwika XIV Filipa (V) ks. D`Anjou
1702 – cesarz, Anglia i Holandia (pod wodzą Wilhelma IV Orańskiego) wypowiadają wojnę Francji; do koalicji dołącza król (od 1701) pruski Fryderyk I oraz nowy cesarz Józef I
Początkowo wygrywała koalicja, jednak pojawiały się już rozbieżności pomiędzy państwami w niej uczestniczącymi. Alianci mianowali królem Hiszpanii arcyksięcia Karola (III) ale nie spotkał się on z poparciem w kraju. Po śmierci swojego brata cesarza Józefa I stał się dziedzicem wszystkich posiadłość Habsburgów. Na to zareagowała Anglia i Holandia
1713 – pokój w Utrechcie pomiędzy Anglią, Holandią , Prusami a Francją. Stan wojny utrzymywał się pomiędzy Filipem V a Karolem III (VI – cesarz)
Ostatecznie:
Filip V – Hiszpania i kolonie
Karol III(IV) – Belgia, Neapol, Mediolan
Wiktor Amadeusz Sabaudzki – Sycylia i tytuł królewski
Anglia – Giblartar, Minorka, Nowa Szkocja
Belgia – przywileje handlowe
Walki toczyły się jeszcze we Włoszech. Ostatecznie zakończyły się w 1725.

1713 – cesarz Karol VI wydaje sankcję pragmatyczną pragnąc zapewnić dziedziczenie korony przez jedną ze swoich córek.
1715 – umiera Ludwik XIV a koronę otrzymuje jego 5 letni prawnuk Ludwik XV. Regentem zostaje Filip Orleański.
1716 – zawarcie przymierza pomiędzy Anglią (nowy król, elektor hanowerski Jerzy I popierany przez Wigów) oraz Francją; wkrótce dołącza Holandia (1717)
W wyniku wojny o sukcesję hiszpańską olbrzymie zwiększyło się zadłużenie wewnętrzne państw w niej uczestniczących. W Holandii dług szybko umorzono, ale za to w Anglii utworzono Kompanię Mórz Południowych. Spekulacyjny handel jej akcjami doprowadził do krachu „bublowego” roku 1720, który skompromitował wielu polityków i bankierów
1715 – John Law przedkłada regentowi Filipowi Orleańskiemu projekt utworzenia spółki akcyjnej z prawem wydawania papierowego pieniądza. Zakłada Kompanię Zachodnią do handlu z Luizjaną, której akcję można było kupować tylko za banknoty banku Lawa. W ten sposób do banku trafił kruszec a sam bank został upaństwowiony. Krach nastąpił w 1720 roku, ale dług publiczny zmniejszył się o połowę.
Rozwijał się handel atlantycki oraz indyjski.
1722 – Austria zakłada Kompanię Indyjską w Ostendzie co wywołuje protest państw morskich. Rozwiązanie Kompanii było ceną za potwierdzenie sankcji pragmatycznej
1723 – umiera Filip Orleański a regencję obejmuje Ludwik Henryk Burbon, który szybko żeni Ludwika XV z Marią Leszczyńską
1726 – władzę obejmuje Ludwik XV ogłaszając kardynała Fleury swoim powiernikiem; kardynał prowadził pokojową politykę sojuszu z Anglią. Jednoczesne ograniczenie wydatków i rozwój gospodarczy doprowadziły nawet do powstania nadwyżki budżetowej.

hastagi na stronie:

#ludwik xiv ciekawostki #monarchia absolutna ciekawostki

Similar Posts