Historia Wiadomości branżowe, Polityka

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2011 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem i grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2011 r. kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 1.386 zł. Kwota ta stosowana jest m.in. do wyliczania kwoty grzywny za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

Minimalne wynagrodzenie jest jednym z elementów, które decydują o kwocie grzywny, czy to za przestępstwo skarbowe, czy też za wykroczenie skarbowe. Zasadą jest, że z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.  Skoro w 2011 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.386 zł, to kwota uszczuplenia wyniesie maksymalnie: 6.930 zł (obecnie jest to 6.585 zł).

Podstawową różnicą pomiędzy grzywną za przestępstwo skarbowe a grzywną za wykroczenie skarbowe jest to, że ta pierwsza wyznaczana jest w stawkach dziennych, a druga kwotowo.

Na podstawie: PortalFK.pl, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Similar Posts