Tag Archives: autonomi

Historia polski XXw do 1945r.

Historia polski XXw do 1945r.

Historia polski XXw do 1945r.

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą …

Top