Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

Blisko 34 tys. głosów czytelników Portalusamorzadowego.pl, z czego niemal 1/3 dla inwestycji „Czysta energia w Dolinie Zielawy”. Projekt najlepiej oceniony przez internautów jest również jednym z dziesięciu wyróżnionych przez Radę Konsultacyjną w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2012. Nagrody zostaną wręczone 14 maja, podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Top Inwestycje Komunalne 2012 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl, mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceny ponad stu nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne projektów dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

W gronie dziesięciu najciekawszych Top Inwestycji Komunalnych 2012 znalazły się (kolejność alfabetyczna): Budowa promenady spacerowej w Szczawnicy, Budowa przystani jachtowej w Sopocie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Czysta energia w Dolinie Zielawy, Gospodarcza Brama Śląska I etap (Sosnowiec), Hala Stulecia we Wrocławiu, Lamusownia w Krakowie, Przebudowa układu komunikacyjnego Jaworzna, Stadion PGE Arena w Gdańsku oraz Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Opola.

Główne kryteria ocen, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej, to efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie.

Klasyfikacji projektów dokonywali także internauci. W rankingu czytelników Portalusamorzadowego.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą "Czysta energia w Dolinie Zielawy", którą poparło blisko 10 tys. osób.

– Ten projekt prowadził w internetowym rankingu niemal przez cały czas jego trwania. To ciekawe, bo zyskał niemal 1/3 wszystkich oddanych głosów i wyprzedził tak popularne inwestycje jak choćby Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Hala Stulecia we Wrocławiu. Wynik świadczy o sile zaangażowania małych społeczności – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalusamorządowego.pl, serwisu branżowego należącego do Grupy PTWP.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2012 odbędzie się 14 maja br., w pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC). Na największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej spotkają się najważniejsze postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. Tegoroczna, czwarta edycja EEC obejmie 100 sesji tematycznych, którym towarzyszyć będą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2012 poprzedzi sesja dedykowana inwestycjom komunalnym, podczas której omówione zostaną m.in.: zakres i dynamika inwestycji w polskich miastach oraz czynniki wspierające inwestycje komunalne, priorytety inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, utylizacji odpadów i efektywności energetycznej, a także perspektywy inwestycji miejskich wobec mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy.

Więcej informacji o dziesięciu wyróżnionych projektach w Top Inwestycje Komunalne 2012:

Budowa promenady spacerowej w Szczawnicy

Szczawnica w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymała 1 mln 745 tys. 717 euro na budowę promenady spacerowej wzdłuż potoku Grajcarek. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 mln 53 tys. 784 euro. Realizacja inwestycji trwała od sierpnia 2008 do czerwca 2011.

Szczawnica i Leśnica są miejscowościami o niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych wynikających z ich położenia geograficznego. Potencjał wynikający z umiejscowienia tych miejscowości w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego nie był dotychczas w pełni wykorzystywany, co wynikało z braku odpowiedniej transgranicznej infrastruktury turystycznej. Gminie zależało na wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza w obrębie parku narodowego.

Budowa promenady spacerowej umożliwiła powiązanie turystycznego centrum miasta z istniejącą promenadą wzdłuż rzeki Dunajec i prowadzącą do słowackiej gminy Leśnica. Natomiast po stronie słowackiej został przebudowany dom kultury w Leśnicy i stworzone zostało w nim Pienińskie Centrum Turystyki Transgranicznej.

Czysta energia w Dolinie Zielawy

Pięć gmin: Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Podedwórze i Jabłoń zlokalizowanych na terenie powiatów bialskiego i parczewskiego otrzymało dotację w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 8 mln 590 tys. 774 złotych, natomiast Unia Europejska przekazała na ten cel 7 mln 302 tys. 157 złotych.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia opiera się na montażu kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie tych gmin.

Do końca sierpnia 2012 r. łącznie zostanie zamontowanych 925 zestawów solarnych (na dzień dzisiejszy zaawansowanie montażu instalacji solarnych kształtuje się na poziomie 648 zestawów, czyli ok. 70 procent).

Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia znajduje się na obszarze tzw. Wielkiej Wyspy pomiędzy kanałami Odry. Jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum Wrocławia. W najbliższej okolicy znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, parking, galeria handlowa, ogród japoński i zoologiczny oraz wiele innych atrakcji. Dzięki zastrzykowi gotówki pochodzącej z Unii Europejskiej udało się zmodernizować obiekt.

Celem rozbudowy hali było przekształcenie tego historycznego miejsca w centrum turystyki biznesowej, kulturalnej oraz wypoczynkowej. W związku z takimi zadaniami prowadzonych było kilka procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową: remont niecki stawu na Pergoli, remont Pergoli przy Hali Stulecia, remont elewacji Hali Stulecia, utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej.

Hala Stulecia dostała z Unii Europejskiej prawie 33 mln złotych na kompleksowy remont. W Hali Stulecia stworzono ogromną strefę dla fanów mistrzostw piłki nożnej. Cała inwestycja opiewa na sumę 72 mln złotych.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Budynek Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to placówka specjalizująca się w interaktywnej edukacji naukowej i kulturalnej, obejmującej nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne.

Koszt budowy tego istotnego dla stolicy obiektu wyniósł 373 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej sięgało 207 mln złotych. Realizacja projektu obejmowała lata 2008-2011.

Nowatorska architektura budynku, uzupełniona została otwartym dla publiczności Parkiem Odkrywców z nietuzinkowymi instalacjami artystycznymi. Centrum Nauki powstało jako miejsce akcji artystycznych tj. koncertów, spektakli, pokazów i prezentacji edukacyjnych.

Wybudowanie Centrum Nauki Kopernik w takiej lokalizacji jest ważnym elementem procesu otwierania się Warszawy na rzekę i rewitalizacji nadwiślańskich bulwarów. W zeszłym roku centrum gościło ponad milion zwiedzających tym samym stając się jedną z największych atrakcji turystycznych z uwagi na wysoką jakość oferty kulturalnej oraz niezwykłą architekturę budynku.

Przebudowa układu komunikacyjnego Jaworzna

Od kilku lat Jaworzno realizuje największą w swojej historii inwestycję drogową pod nazwą „Miasto Twarzą do Autostrady", którego całkowita wartość wynosi ponad 367 mln złotych. Głównym celem całego przedsięwzięcia jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto. Dzięki inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu samochodowego, zdecydowanie skrócił się także czas przejazdu przez miasto.

Jaworzno jest pierwszym dużym polskim miastem, jakie „dotknęła" płatna autostrada. – Na naszych doświadczeniach mogą uczyć się te samorządy, które znalazły się na drodze budowanych obecnie dróg płatnych – twierdzi samorząd.

W ramach projektu „Miasto Twarzą do Autostrady" zrealizowano: Trasę Śródmiejską, Drogę Przemysłową oraz Drogę Współpracy Regionalnej.

Lamusownia w Krakowie

Idea budowy na terenie Krakowa nowoczesnych obiektów usprawniających prawidłowe zarządzanie i gospodarowanie odpadów – Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów (zwanych Lamusowniami) – w dużej mierze związana była z pilną potrzebą rozwiązania problemów miasta dotyczących niskiej efektywności gospodarki odpadami w ujęciu odzyskiwania surowców wtórnych.

Inwestycja powstała w ramach realizacji projektu „Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009. Przedsięwzięcie to także nowatorskie rozwiązania architektoniczne, spełniające wszystkie standardy i normy, zapewniające bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, wpływające na poprawę czystości i wizerunku miasta oraz minimalizujące nieefektywne i nieekologiczne składowanie odpadów na składowiskach.

Wartość inwestycji to 7 mln złotych.

Stadion PGE Arena w Gdańsku

Budowa stadionu w Gdańsku to inwestycja obejmująca lata 2008-2011, a jej wartość wyniosła 775 mln złotych.

Nowy gdański stadion to jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych obiektów w Europie. Bursztynowy kolor fasady gdański stadion zawdzięcza 17.000 poliwęglanowych płytek o łącznej powierzchni 4,5 ha. Falujący kształt trybun oraz konstrukcja dachowa (82 dźwigary przypominające wręgi statku) nawiązuje do tradycji morskich miasta.

Plac do gry ma wymiary 105x68 metrów i jego odległość od trybun to 10,5 m za bramkami oraz 8,5 m od linii bocznych. Trybuny PGE Areny są zgodne normami FIFA i UEFA – zadaszone, sam obiekt pozostanie jednak otwarty. Rozważano kwestię instalacji rozsuwanego dachu, jednak z pomysłu zrezygnowano ze względu na koszty i ograniczony czas ukończenia inwestycji. Na widowni zasiąść może 40 tys. ludzi. Pozostała przestrzeń jest zarezerwowana dla innych uczestników danego wydarzenia (obsługa itp.).

Gospodarcza Brama Śląska – I etap (Sosnowiec)

Władze w ten sposób przeciwdziałają niekorzystnym procesom restrukturyzacji przemysłu i ich skutkom. "Gospodarcza Brama Śląska" to wspólna inicjatywa Sosnowca, Będzina, Czeladzi i Jaworzna polegająca na stworzeniu dla inwestorów atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno uzbrojone pola inwestycyjne różnej wielkości, jak i obiekty Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego przystosowane do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej.

W ramach I etapu pod nazwą „Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” Sosnowiec realizuje cztery zadania, których wartość kształtuje się na poziomie 81 mln 23 tys. 890 złotych, z czego 60 mln 929 tys. 573 złotych stanowi uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Pierwsze trzy zadania dotyczą powstania zlokalizowanego w południowej części Sosnowca, w dzielnicy Niwka, na terenie byłej KWK „Niwka-Modrzejów”, Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z infrastrukturą drogową. Natomiast czwarte polega na uzbrojeniu pól inwestycyjnych w rejonie zlikwidowanej kopalni Piasku Podsadzkowego „Maczki-Bór”.

Budowa przystani jachtowej w Sopocie

Przedmiotem inwestycji była budowa przystani jachtowej przy zabytkowym sopockim molo. Nowa marina zlokalizowana została pomiędzy głowicą oraz ostrogą mola, a nowymi falochronami wschodnim i południowym.

Wewnątrz portu w trzech basenach wydzielonych pomostami pływającymi znajdują się 103 miejsca dla jachtów. Na głowicy mola powstał nawiązujący do charakteru zabytkowego drewnianego mola budynek bosmanatu, zaplecze socjalne dla żeglarzy oraz gastronomia.

Koszt całości inwestycji to 70,7 mln złotych, z czego 25 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Prace przy budowie przystani jachtowej trwały od września 2009 do maja 2011.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Opola

W ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opole pozyskało środki na realizację projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Wartość inwestycji wynosi łącznie 77 mln 518 tys. 796 złotych.

Na projekt składały się cztery działania, po pierwsze zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry, które ma na celu zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki i Kanału Młynówka oraz ożywienie tej części miasta, po drugie rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko.

Pieniądze unijne udało się też uzyskać na flagową nieruchomość miasta – amfiteatr – inwestycja nosiła nazwę Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez Przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu. Zwiększono ofertę programową, co bezpośrednio przekłada się na liczbę różnorodnych imprez m.in.: koncertów, spektakli teatralnych. Przebudowano m.in. widownię oraz scenę wybudowanego w latach 60. XX wieku amfiteatru.

Kolejną inwestycją w ramach "zwiększania atrakcyjności" była przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

***

W skład Rady Konsultacyjnej oceniającej projekty Top Inwestycje Komunalne 2012 weszli m.in.: Jerzy Adamski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Andrzej Bojanowski, Prezes Związku Miast i Gmin Morskich, Dariusz Daniluk, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Jan Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Muszyn, Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznań, Prezes Związku Miast Polskich, Jerzy Grochulski, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum PPP, Danuta Kamińska, Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalusamorządowego.pl, Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Banku Śląskiego, Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Myjak, Wiceprezes PKO BP, Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, Prezes Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki, Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice.

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012: Rafał Kerger, redaktor naczelny, Portalsamorządowy.pl, telefon: +48 32 2091303 w.103, [email protected]  

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku,
jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Pinterest: http://pinterest.com/eecpoland/

Youtube:http://www.youtube.com/user/eecpoland

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

###

Authors

Related posts

Top