Tag Archives: wyst

VII Kongres Republikański za nami!

VII Kongres Republikański za nami!

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2012 roku, odbył się w Warszawie VII Kongres Republikański, który tym razem zebrał się pod hasłem „Czas na Nową Konstytucję”. Zgodnie z tradycją ostatnich lat każdy kongres poświęcony jest jednemu ważnemu problemowi i tym …

Starożytność – pojęcia

Starożytność-pojęcia.

Perykles-5w-wpływowy polityk kierujący przez długie lata życiem politycznym Aten.Wprowadził on zasadę opłacania rady 500 oraz sędziów co pozwalało ludziom niezamożnym na czynne uczestniczenie w życiu polit.

Kleistenes-polityk-odegrał decydującą rolę w prze- -kształcaniu Aten z państwa o ustroju oligarchicznym w …

Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze …

Top