Tag Archives: wojna

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

1517 /31 października – ogłoszenie przez Lutra 95 tez W Wittemberdze. Do jego zwolenników zaliczał się elektor saski Fryderyk a do przeciwników papież, legat kardynał Kajetan
Luter postulował:
zniesienie odpustów
zniesienie celibatu
równość …

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.

990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską
992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy )
996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna …

Top