Tag Archives: stanis

Fundacja Republika?ska apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy o p?atno?ciach dla podwykonawców autostrad

28 czerwca Sejm RP uchwali? ustaw? o sp?acie niezaspokojonych nale?no?ci przedsi?biorców za niektóre prace, wynikaj?ce z realizacji udzielonych zamówie? publicznych.

To reakcja rz?du Donalda Tuska na trudn? sytuacj? podwykonawców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za przeprowadzone prace przy budowie autostrad. Przedsi?biorcom gro?? …

Top