Tag Archives: religio

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

1517 /31 października – ogłoszenie przez Lutra 95 tez W Wittemberdze. Do jego zwolenników zaliczał się elektor saski Fryderyk a do przeciwników papież, legat kardynał Kajetan
Luter postulował:
zniesienie odpustów
zniesienie celibatu
równość …

Top