Tag Archives: postaci

Pierwsze wnioski z IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pierwsze wnioski z IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Europa musi si? zmieni?, by? konkurencyjna i liczy? si? z tym, ?e np. w kwestii polityki klimatycznej ?wiat nie pójdzie wyznaczon? przez ni? drog? – to pierwsze z wniosków p?yn?cych z IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W intencji organizatora najwi?kszej imprezy

Jutro Dzień Ochrony Praw Podatników

Jutro już po raz czwarty zorganizowany zostanie Dzień Ochrony Praw Podatnika – dzień, w którym mówi się o prawach i przywilejach podatników. Eksperci obnażą wady i niedoskonałości systemu fiskalnego oraz ogłoszą i podpiszą Deklarację Praw Podatnika – dokument, który w

Top