Tag Archives: polityka

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny.

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny.

Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego. Próba oceny.

1333 – śmierć Władysława Łokietka
1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1335 – I zjazd w Wyszehradzie, zrzeczenie się za 20 tys. kop groszy praskich pretensji do korony polskiej przez …

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.

Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.

990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską
992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy )
996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna …

Top