Tag Archives: oleksy

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 dobieg? ko?ca

O tym, jak tworzy? klimat dla innowacyjno?ci, a tak?e o energetyce atomowej, kryzysie liberalizmu i nowych mediach rozmawiali uczestnicy ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012. Najwi?ksza impreza biznesowa Europy Centralnej z udzia?em sze?ciu tys. go?ci i g?osem niemal 900 prelegentów

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 dobiegł końca

O tym, jak tworzyć klimat dla innowacyjności, a także o energetyce atomowej, kryzysie liberalizmu i nowych mediach rozmawiali uczestnicy ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012. Największa impreza biznesowa Europy Centralnej z udziałem sześciu tys. gości i głosem niemal 900 prelegentów

Top