Tag Archives: kononowicz

Przebieg powstania styczniowego

Przebieg powstania styczniowego

W Królestwie Polskim stacjonowała 100 tysięczna armia rosyjska w 1863 roku. Zamierzoną “brankę” do wojska zbojkotowano i 22 stycznia wybuchło zbrojne powstanie. To właśnie Komitet Centralny Narodowy, z którego wyłonił się Tymczasowy Rząd Narodowy, pod kierownictwem Stefana Bobrowskiego wydał manifest. …

Top