Tag Archives: boga

Starożytność – pojęcia

Starożytność – pojęcia

Starożytność-pojęcia.

Perykles-5w-wpływowy polityk kierujący przez długie lata życiem politycznym Aten.Wprowadził on zasadę opłacania rady 500 oraz sędziów co pozwalało ludziom niezamożnym na czynne uczestniczenie w życiu polit.

Kleistenes-polityk-odegrał decydującą rolę w prze- -kształcaniu Aten z państwa o ustroju oligarchicznym w …

Top