Starożytność – pojęcia

Starożytność-pojęcia.

Perykles-5w-wpływowy polityk kierujący przez długie lata życiem politycznym Aten.Wprowadził on zasadę opłacania rady 500 oraz sędziów co pozwalało ludziom niezamożnym na czynne uczestniczenie w życiu polit.

Kleistenes-polityk-odegrał decydującą rolę w prze- -kształcaniu Aten z państwa o ustroju oligarchicznym w państwo demokratyczne.

Demostenes z Aten-poświęcił całe życie na walkę z rosnącą potęgą macedonii-przeciwnik Filipa 2

Kolonizacja:przyczyny i skutki Szukano ziem pod uprawę,sórowców mineralnych, drzewa,żelaza,cyny,miedzi.Miasta zakładano tam, gdzie te surowce występowały. Osady poza terytorium miasta macierzystego,stawały się niezależnymi polis.Łączyły je ze sobą więzi przy- -jaźni,które rzadko łamano.Ożywienie handlu,stały dowóz zboża do Grecji właściwej,zacieśnienie więzów z cywilizacjami Wschodu,przejmowanie kultury i obyczajów od innych państw.

Ostarcyzm-rządy,w których 1 do roku wyganiano polityka,na 10 lat,który zagrażał ustrojowi państwa Demagodzy-zawodowi politycy,mówcy

Arystokracja-ludzie dobrze urodzeni,zamożni, którzy uważali się za lepszych od innych.

Metropolia-miasto macierzyste,

Ustrój oligarchiczny-prawa i obowiązki były uzależnione od posiadanego majątku

Strząśnięcie długów-jednorazowa kasacja długów przeprowadzona przez Solona

Areopag-rada do której wchodzili najwyżsi urzędnicy po zakończeniu swojej kadencji

Antropomorfizm-wyobrażano sobie boga na podobieństwo człowieka,wiecznie młodego i pięknego

Gimnazja-teren przystosowany do ćwiczeń fizycznych

Filozofia-odpowiada na pytanie : “Co najlepsze?” o bycie-ontologia-6-5w;o poznaniu-epistemologia-5-3w; o wartościach-etyka

Szkoły-cynicy-4w-Antystenes;stoicy-4w-Zenon z Kitionu; epikuryjczycy-3w

Authors

Related posts

Top