Historia articles

KULTURA ŚREDNIOWIECZA

KULTURA ŚREDNIOWIECZA

KULTURA ŚREDNIOWIECZA

Motto:
„Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich… Średniowiecze jest naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle powracać, by poznać historię naszych schorzeń.”
Umberto Eco

Kultura Średniowiecza…

Kultura średniowiecznej Europy

KULTURA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY.

Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki

Okres romański
W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce – chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi. …

Top