Historia articles

Walka o kształt granic odradzającego się państwa polskiego w latach 1918-1922

Walka o kształt granic odradzającego się państwa polskiego w latach 1918-1922

Walka o kształt granic odradzającego się państwa polskiego w latach 1918-1922

11 listopada 1918 roku Polska po 123-letniej niewoli stała się państwem niepodległym. Jednakże gdy Sejm Ustawodawczy, wybrany 26.01.1919 r., zbierał się i rozpoczynał prace, na zachodnich i wschodnich rubieżach …

Teksty źródłowe

Teksty źródłowe

Traktat wersalski
Artykuł 87.Jak to już uczyniły Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone, Niemcy uznają zupełną niepodległość Polski i zrzekają się na jej korzyść wszelkich praw i tytułów do terytoriów położonych w granicach następujących: Morze Bałtyckie, wschodnia granica Niemiec, ustalona …

Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze …

Top