Nasze tematy articles

Książka o Draculi

Książka o Draculi

Już 26 października do sprzedaży trafi długo oczekiwana powieść Dariusza Domagalskiego, czyli Vlad Dracula. W załączniku znajdziecie Państwo fragment tekstu gotowy do publikacji oraz okładkę książki, poniżej znajduje się zmodyfikowany opis wydawniczy tej pozycji.

Swoją opinię o książce wyraził już …

Vlad Dracula, Dariusza Domagalskiego

Rok Pański 1462. Imperium Osmańskie rośnie w siłę. Sułtan Mehmed II Zdobywca przekroczył Dunaj
i z potężną armią stoi u wrót Europy. Lada dzień sto tysięcy tureckich żołnierzy zaleje chrześcijańskie ziemie i zniewoli narody. Okrutni janczarzy zasypią gradem strzał obrońców …

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Ogólnie:
Narastające od schyłku XIX wieku sprzeczności między mocarstwami doprowadziły ostatecznie do ukształtowania się dwóch przeciwstawnych sobie obozów politycznych:
Trójprzymierza – sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)
Trójporozumienia – sojuszu Francji z Rosją …

Top