Forum Gospodarcze Czechy-Polska z udziałem prezydentów V. Klausa i B. Komorowskiego

Zapowiedź spotkań poprzedzających Europejski Kongres Gospodarczy 2013

Rola, miejsce i dynamika rozwoju gospodarczego Polski i Czech w regionie Europy Centralnej, problematyka związana z polityką energetyczną i wspólnymi projektami energetycznymi, inwestycjami i wymianą handlową, a także realia gospodarcze Europy Środkowej to główne tematy Forum Gospodarczego Czechy-Polska. Spotkanie z udziałem prezydentów Vaclava Klausa i Bronisława Komorowskiego odbędzie się 12 października w Warszawie.

Republika Czeska należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Zajmuje 6. miejsce pod względem obrotów handlowych, po Niemczech, Rosji, Włochach, Francji oraz Chinach. Południowy sąsiad jest również czwartym największym odbiorcą krajowego eksportu, a Polska trzecim partnerem handlowym Czech.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska, które odbędzie się 12 października br. w Warszawie, stanie się najważniejszym dwustronnym spotkaniem gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat, w którym udział wezmą m.in.: Vaclav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej, Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Milan Hovorka, Wiceminister w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Świat biznesu, w szczególności takie sektory gospodarki jak energetyka, transport i jego infrastruktura czy branża spożywcza, reprezentować będą m.in.: Zbyněk Boldiš, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Obrotu Energią i Stosunków Międzynarodowych ČEPS, Kamil Čermák, Country Manager, Dyrektor Generalny CEZ Polska, Jan Chadam, Prezes Zarządu Gaz-System, Piotr Chełmiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Unipetrol, Członek Zarządu ds. petrochemii PKN ORLEN, Aleksander Grad, Prezes PGE Energia Jądrowa, PGE EJ 1, Dariusz Jacek Krawiec, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN, Josef Krysl, Prezes Zarządu BÖGL a KRÝSL, Robert Wawro, General Manager BU (CZ, SK, HU), Grupa Maspex oraz Lech Witecki, p.o. Dyrektora Generalnego GDDKiA.

Podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska poruszona zostanie problematyka związana z polityką energetyczną i wspólnymi projektami energetycznymi, inwestycjami oraz wymianą handlową. Przedmiotem rozważań będą także realia gospodarcze Europy Centralnej.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska odbędzie się 12 października 2012 roku w Warszawie w hotelu InterContinental. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), wraz z Ambasadą Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Gospodarki.

– Doświadczenia z dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a także zorganizowanego w marcu br. transgranicznego spotkania przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w Pradze, przekonują nas o konieczności zacieśniania relacji z jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. O znaczeniu wydarzenia, jakim będzie zbliżające się Forum Gospodarcze Czechy-Polska świadczy przede wszystkim ranga gości, którzy wezmą w nim udział – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA. – Warszawskie spotkanie będzie też zapowiedzią konferencyjnego roadshow przed Europejskim Kongresem Gospodarczym 2013 – dodaje.

Pomysłodawca największej imprezy biznesowej Europy Centralnej zapowiada, między listopadem 2012 a marcem 2013 roku, organizację cyklu spotkań z udziałem polityków, inwestorów i przedstawicieli największych, liczących się w Europie firm. Plany dotyczą stolic Grupy Wyszehradzkiej +. Głównym celem projektu jest wyznaczenie geograficznego i merytorycznego zakresu do dyskusji, które odbędą się w ramach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju 2013 roku w Katowicach.

Szczegółowa agenda Forum Gospodarczego Czechy-Polska znajduje się na stronach http://www.wnp.pl/konferencje/1984.html oraz www.eecpoland.eu.

Bezwzględnym warunkiem, który umożliwi udział w Forum, jest dokonanie rejestracji do 8 października 2012 r. pod adresem: https://www.ptwp.pl/rejestracja/forum-gospodarcze-czechy-polska,46.html 

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących Europejskiego Kongresu Gospodarczego, każdego roku bierze udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku,
jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice
Twitter: https://twitter.com/EECKatowice
Blip: http://eeckatowice.blip.pl/
Pinterest: http://pinterest.com/eecpoland/
Youtube:http://www.youtube.com/user/eecpoland
Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

Authors

Related posts

Top